சொத்து வாங்குவதற்கு முன் கவனிக்க வேண்டியவை

Things To Keep in Mind Before Buying a Property: முறையாக நிலம், வீடு வாங்கும் செயல்பாட்டில் ஈடுபட்டு நிலம், வீடு வாங்குபவர்களின் உண்மையான செயல்முறை ஆனது ஆவணமாக்கல் என்ற இரண்டாம் கட்டத்தை அடையும்போதுதான் தொடங்குகிறது. 

இந்த நிலம், வீடு, தேடி,  தேடி முடிவு செய்து ஆவணமாக்கல் என்ற இரண்டாம் கட்டத்தை அடையும்போது அந்த சொத்தின் உரிமைக்கான அனைத்து முக்கியமான சட்ட ஆவணங்களைக் கண்டறிய வேண்டும். ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்துக்கு உள்ள உரிமையை நிரூபிக்க இவை நிச்சயமாக தேவைப்படுகிறது.  ஒருவர் வாங்க விரும்பும் சொத்தின் வகையைப் பொறுத்து தேவையான ஆவணங்களின் வகைகள் மாறுபடும்.

சரியான சொத்தை வாங்குவதை உறுதிப்படுத்த சில ஆவணங்களை சரிபார்த்து பெற வேண்டியது அவசியம்.  தேவைப்படும் அனைத்து ஆவணங்களையும் முழுமையாக சேகரித்து மறுபரிசீலனை செய்யாவிட்டால், வரும் எதிர்காலத்தில் சொத்தை விற்பதில் மிகப் பெரிய சிரமத்தை சந்திக்க நேரிடும்.

அனைத்து ஆவணங்களையும் சரிபார்த்து, வழக்கறிஞர் அல்லது சொத்து ஆலோசகரின் சேவைகளைப் பெற்று  முழுமையான ஆராய்ச்சி கள் செய்த பிறகு தான் இறுதி முடிவை எடுக்க வேண்டும். இந்தக் கட்டுரை ஆனது  முறையாக நிலம், வீடு வாங்குபவர்களுக்கு சிறந்த வழிகாட்டியாக உதவும்.

இந்தியாவில் சொத்து வாங்க தேவையான ஆவணங்கள்

Things To Keep Documents for Before Buying a Property: நிலம் வாங்குவதற்கு முன் கவனிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள் பற்றி காணலாம் 

விற்பனைக்கு ஒப்பந்தம் (Agreement to sell)

இது சொத்தை விற்கும் உரிமையை உறுதிப்படுத்தும் ஒரு விற்பனை பத்திரம் ஆகும். சரிபார்க்க வேண்டிய முக்கியமான சட்ட ஆவணங்களில் முக்கியமான ஒன்றாகும்.

ஒரு சொத்தின் விளக்கம் மற்றும் வாங்குபவருக்கும் விற்பவருக்கும் இடையில் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் போன்ற விற்பனை தொடர்பான அனைத்து தகவல்களும்  மேலும்   வாங்குபவருக்கும் விற்பவருக்கும் இடையில் விவாதிக்கப்பட்டு ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட விற்பனை விலையும் இந்த ஆவணத்தில்    குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்.

முழுமையான விற்பனைப் பத்திரம் / தலைப்பு பத்திரம் / பரிமாற்ற பத்திரம் மற்றும் உரிமைப் பத்திரம்.

முழுமையான விற்பனை பத்திரம் மற்றும் உரிமைப்பத்திரம் – விற்பனைப் பத்திரம் அல்லது உரிமைப் பத்திரம் என்பது சொத்தின் உரிமையின் உண்மையான பரிமாற்றத்தைப் பதிவு செய்யும் மிக முக்கியமான ஆவணமாகும். ஒரு சொத்து உரிமையின் உண்மையான பரிமாற்றத்தின் பதிவு தான் இந்த ஆவணங்கள் ஆகும்.

“உரிமையின்” உண்மையான பரிமாற்றத்தைக் கூறும்  இந்த ஆவணங்கள் சம்பந்தப்பட்ட பகுதியின் துணை பதிவாளரிடம் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். இந்த ஆவணங்கள் சொத்தின் பெயர், இருப்பிடம் மற்றும் அது தொடர்பான ஏதேனும் கட்டுப்பாடுகள் அல்லது எச்சரிக்கைகளை பட்டியலிடும்.

சொத்து வரி ரசீது- வீட்டு வரி ரசீதுகள் (House Tax/Property Tax Receipts, Payment Receipts)

முந்தைய உரிமையாளரால் அனைத்து வரிகளும் செலுத்தப்பட்டதற்கான ஆதாரத்தை இந்த ஆவணம் கொண்டுள்ளது. மேலும்  இது எஞ்சியிருக்கும் செலுத்தப்படாத வரிகளையும்    மற்றும் சொத்தின் சட்டபூர்வமான நிலையையும் உறுதிசெய்கிறது. மின்சாரக் கட்டணம், தண்ணீர்க் கட்டணம், எரிவாயுக் கட்டணம் போன்றவை- வைப்புச் சான்றுகள்

NOC from Government Departments - தடையில்லா சான்றிதழ்கள்

சொத்தை உரிமையாளர் பல்வேறு துறைகளிடமிருந்து பெற்ற தடையில்லா சான்றிதழ்களை (NOC) கேட்க வேண்டும். சுற்றுச்சூழல் துறை, போக்குவரத்து மற்றும் ஒருங்கிணைப்புத் துறை, மாசு வாரியம், கழிவுநீர் வாரியம் போன்றவற்றிலிருந்து பெற்றவை.  இந்த NOCகள் கட்டுமானத்திற்கான “மறுப்பு அறிவிப்பை” உறுதி செய்கின்றன.

Power of attorney

சொத்தின் உரிமையாளரின் அங்கீகாரத்தின் பேரில் ஒரு அசல்அங்கீகாரம் பெற்ற எந்தவொரு நபரும் செயல்படுகிறார்களா? —  என்பதை காண வேண்டும்.

ஆக்கிரமிப்பு சான்றிதழ் (Occupancy certificate)

இது ஒரு கட்டடம் அனுமதிக்கப்பட்ட கட்டட திட்டத்தின்படி கட்டுமானம் நடந்ததாகவும், ஆக்கிரமிப்புக்கு தயாராக இருப்பதாகவும் மாநகராட்சியால் வழங்கப்படும் சான்றிதழ் ஆகும். 

கட்டிடத் திட்டத்தின் நகல் - Sanctioned Building Plan

சட்டப்பூர்வ ஆணையத்தால் அனுமதிக்கப்பட்ட கட்டிடத் திட்டம் சட்டப்பூர்வ அமைப்பால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள  கட்டிடத் திட்டத்தின் நகலை ஒரு வாங்குபவர் வாங்க வேண்டும். அமைக்கப்பட்ட விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளின்படி  கட்டுமானம் செய்யப்படுகிறது மற்றும் சட்டப்பூர்வ ஆணையத்தால் அனுமதிக்கப்பட்ட கட்டிடத் திட்டம் சட்டப்பூர்வமானது.

இந்த ஆவணம் ஆனது அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள  திட்டத்திலிருந்து ஏதேனும் விலகல் குறித்து வாங்குபவர் எச்சரிக்கையாக இருப்பதை உறுதிசெய்வதாகும்.

வில்லங்க சான்றிதழ் (Encumbrance certificate)

குறிப்பிட்ட காலத்தில் நடந்த சொத்து பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பான அனைத்து விவரங்களும் இந்தச் சான்றிதழில் இருக்கும். ஒரு சொத்து நிலுவையில் உள்ள சட்டப்பூர்வ பாக்கிகள் அல்லது அடமானங்கள் எதுவும் இல்லை என்பதை நிரூபிக்கும் ஒரு சுமை சான்றிதழ் ஆகும்.  

வங்கிகள் கடன் வழங்குவதற்கு முன் கேட்கும் முக்கிய ஆவணங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும். இந்தியாவில் ஒரு சொத்தில் ஏதேனும் சுமை பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தால் Form 15 வழங்கப்படும். எந்தச் சுமைகளும் இல்லையெனில்,   எதுவும்  இல்லை எனக் கூறி உரிமையாளருக்கு  Form 16 வழங்கப்படும்.

தலைப்பு தேடல் மற்றும் அறிக்கை (Title search and report)

ஒருவர் வீட்டுக் கடனுக்கு விண்ணப்பிக்கும் போது இந்த Title search and report ஆவணம் அவசியம். இந்த ஆவணத்தில் முந்தைய உரிமையாளர்கள், குத்தகைதாரர்கள், சொத்தின் விவரம் போன்ற தகவல்கள் உள்ளன.

கட்டா சான்றிதழ் (Khata Certificate)

வெவ்வேறு பெயர்களில் “காட்டா சான்றிதழ்” வெவ்வேறு மாநிலங்களில் செயல்படுகிறது. உள்ளூர் அதிகாரசபை பதிவேடுகளில் சொத்து உள்ளதற்கான சான்றாக  இந்த ஆவணம் செயல்படுகிறது.

கொள்கை ஆராய்ச்சி மையத்தின் அறிக்கை

கொள்கை ஆராய்ச்சி மையத்தின் அறிக்கையின் படி இந்தியாவில் உள்ள 66% சிவில் வழக்குகள் நிலம் தொடர்பானவை ஆகும். உச்சநீதிமன்றத்தில் மொத்தம் 25% வழக்குகள் உள்ளன, அதில் 30% வழக்குகள் நிலம் கையகப்படுத்துதல் தொடர்பானவை ஆகும். இந்த  நிலம் கையகப்படுத்துதல் போன்ற சர்ச்சைகள் சமூகத்தில் பல தடைகளை உருவாக்குகின்றன.

அதனால் ஏதேனும் தகராறு ஏற்பட்டால் ஆவணங்களின்  துணை மற்றும் உதவி அவசியம் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

Latest Slideshows

Leave a Reply