2047-ம் ஆண்டுக்குள் இந்தியா வளர்ந்த நாடுகளில் ஒன்றாக இருக்கும் - Vision India @ 2047 Project

பிரதமர் நரேந்திர மோடி Vision India @ 2047 Project மூலம் 2047-ம் ஆண்டுக்குள் இந்தியா வளர்ந்த நாடுகளில் ஒன்றாக இருக்கும் மற்றும் நமது பொருளாதாரம் மேலும் உள்ளடக்கியதாக இருக்கும் என்று கூறியுள்ளார். இந்தியா மனிதனை மையமாகக் கொண்ட அணுகுமுறைக்கு மாறுதல் தொடங்கியுள்ளது மற்றும் நம்பிக்கையின் விதைகளை விதைத்துள்ளது. சுதந்திரம் அடைந்து 100 ஆண்டுகள் நிறைவடைவதற்குள் (2047-ம் ஆண்டுக்குள்) 30 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பொருளாதாரம் கொண்ட வளர்ந்த நாடாக இந்தியாவை மாற்றுவது இந்த Vision India @ 2047 Project.

Vision India @ 2047 Project :

இது NITI ஆயோக்கால் தொடங்கப்பட்ட திட்டமாகும். இந்திய நாட்டை அதன் தற்போதைய வளர்ச்சியில் இருந்து அது இருக்க விரும்பும் இடத்திற்கு கொண்டு செல்வது குறித்து அமைச்சகங்கள் முழுவதிலும் உள்ள அதிகாரிகள் கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஆண்டுகளாக  சிந்தித்து வருகின்றனர். இந்த திட்டம் ஆனது இந்தியாவை புத்தாக்கம் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் உலகளாவிய முன்னணி, மனித மேம்பாடு மற்றும் சமூக நலன் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிலைத்தன்மையின் சாம்பியனாக மாற்றுவதை இலக்காகக் கொண்டுள்ளது .

Vision India @ 2047 Project நோக்கங்கள் - ஒர் குறிப்பு :

 • விண்வெளித் துறை மற்றும் பாதுகாப்பு துறைகளில் தன்னிறைவு பெறுதல். மேலும் உலகில் இந்தியாவின் பங்கை மேம்படுத்துதல்.
 • தனிநபர் வருமானம் ஆனது USD 18,000-20,000 மற்றும் வலுவான பொது நிதி மற்றும் வலுவான நிதித் துறையுடன் 30 டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரத்தை அடைதல்.
 • உலகத் தரம் வாய்ந்த உள்கட்டமைப்பு மற்றும் வசதிகளை கிராமப்புறம் மற்றும் நகர்ப்புறங்களில் உருவாக்குதல்.
 • டிஜிட்டல் பொருளாதாரம் மற்றும் நிர்வாகத்தை மேம்படுத்துதல்.
 • குடிமக்களின் வாழ்வில் அரசாங்கத்தின் தேவையற்ற தலையீடுகளை நீக்குதல்.
 • ஒவ்வொரு தொழில் துறையிலும் ஒன்றிணைத்தல் அல்லது மறுகட்டமைத்தல்.
 • ஒவ்வொரு துறையிலும் உள்நாட்டு தொழில் மற்றும் புதுமைகளை மேம்படுத்துவதன் மூலம் 3-4 உலகளாவிய சாம்பியன்களை உருவாக்குதல்.
 • பசுமை வளர்ச்சி மற்றும் காலநிலை நடவடிக்கையை ஊக்குவித்தல் – புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் திறனை அதிகரிப்பதன் மூலமும் மற்றும் கார்பன் உமிழ்வைக் குறைப்பதன் மூலமும் பசுமை வளர்ச்சியை ஊக்குவித்தல்.
 • இளைஞர்களை திறன் மற்றும் கல்வி மூலம் மேம்படுத்துதல் மற்றும் அதிக வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குதல்.
 • வெளிநாட்டு R&D நிறுவனங்களுடன் கூட்டு சேர்ந்து நாட்டில் சிறந்த 10 ஆய்வகங்களை உருவாக்குதல்.
 • குறைந்தது 10 இந்திய நிறுவனங்களை உலகளவில் முதல் 100 நிறுவனங்களுக்குள் கொண்டு வருவது.

Latest Slideshows

Leave a Reply